Legitymacje AZS 2023/24 is open

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2023/2024

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – dopiero po jego wykonaniu członkostwo jest kompletne, a ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego. 

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.

Wymagane dokumenty, wysokości składek, opcje ubezpieczenia oraz instrukcja wyrabiania członkostwa - dostępna w zakładce "WYRÓB LEGITYMACJĘ"

Realizacja programów is open

 

Klub realizuje zadania: "Przygotowanie zawodników KS AZS AWF Kraków do reprezentowania Małopolski w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego", "III Runda Paralekkoaltetycznego Grand Prix Polski. III Ogólnopolski Mityng Integracyjny" oraz "Małopolski Klub" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Klub realizuje zadania Gminy Miejskiej Kraków „w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku” pod nazwą "Pasja sportowa z AZS-em" oraz "Aktywizacja ruchowa bez granic" współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Klub realizuje zadanie w zakresie "Szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Klub realizuje zadanie: „Organizacja zajęć sekcji sportowych” oraz "Organizacja imprez sportowych" finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na podstawie umowy nr 2023/0123/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR z dnia 19.06.2023 oraz umowy nr 2023/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 2.05.2023.

 

Legitymacje AZS 2019/20

Chcąc zarejestrować się jako nowy członek KS AZS AWF Kraków lub przedłużyć członkostwo wraz z ubezpieczeniem w roku akademickim 2019/2020 należy:

  1. Zarejestrować się i wydrukować deklarację członkowską na stronie (pozycja Legitymacja ISIC AZS -> Zamów).
    
  2. Dokonać przelewu (obowiązuje nowy numer konta)
   • na konto: 72 1750 0012 0000 0000 4089 7402
   • odbiorca: KS AZS AWF Kraków
   • kwota: ……
   • tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, sekcja

   Warianty opłat dla sekcji sportu powszechnego:
   1. Wariant ubezpieczenia STANDARD – SU 6500,00zł + składka członkowska – 80,00 zł
   2. Wariant ubezpieczenia KOMFORT – SU 25000,00zł + składka członkowska – 125,00 zł
   3. Wariant ubezpieczenia SPORT – SU 65000,00zł + składka członkowska – 1035,00 zł

   Warianty opłat dla sekcji sportu wyczynowego (w tym sekcja Masters)*:
   1. Wariant ubezpieczenia STANDARD – SU 6500,00zł + składka członkowska – 150,00zł
   2. Wariant ubezpieczenia KOMFORT – SU 25000,00zł + składka członkowska – 195,00 zł
   3. Wariant ubezpieczenia SPORT – SU 65000,00zł + składka członkowska – 1105,00 zł

   * w przypadku zawodników przystępujących do Klubu w kolejnych miesiącach roku akademickiego, kwotę należy liczyć proporcjonalnie od miesiąca przystąpienia - do końca września (tj. licząc 10zł za każdy miesiąc).

   Informacje o ubezpieczeniach znajdują się na stronie www.azs.pl/legitymacje.

 

 1. Wydrukowaną deklarację wraz z potwierdzeniem przelewu (brak możliwości płatności gotówką) należy przynieść ze sobą do biura KS AZS AWF Kraków przy ulicy Śniadeckich 12B (w przypadku nowych zawodników wymagane jest dodatkowo zdjęcie).