KS AZS AWF Kraków
Magiczny Kraków Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Klub Sportowy AZS-AWF Kraków zaprasza do składania ofert na dostawę: sprzętu i ubiorów sportowych oraz odżywek sportowych oraz na usługi przewozowe.

 1. Zamawiający:

  KS AZS AWF Kraków
  ul. Śniadeckich 12 b,
  31-531 Kraków
  strona: www.azs-awf.pl, e-mail: biuro@azs-awf.pl

   
 2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są:
  • dostawa sprzętu i ubiorów sportowych
  • dostawa odżywek sportowych
  • usługi przewozowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w formularzach cenowych.

   
 3. Osoby upoważnione do kontaktu:

  Renata Nieroda, tel. 604 349 596, e-mail: renata.nieroda@azs-awf.pl

   
 4. Miejsce i termin składania:

  Ofertę należy złożyć: elektronicznie na adres biuro@azs-awf.pl lub w siedzibie Zamawiającego:

  KS AZS AWF Kraków,
  ul. Śniadeckich 12 b,
  31-531 Kraków

  w terminie do dnia: 10.05.2018 r. do godz. 16:00.

 

Formularze cenowe: