Dofinansowanie Projektu

PROJEKT PN.: „PARALEKKOATLETYCZNE GRAND PRIX POLSKI” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
98 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
196 826 zł