Legitymacje 2021/2022

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2021/2022

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu.

Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – DOPIERO PO JEJ WYKONANIU CZŁONKOSTWO JEST KOMPLETNE, a ubezpieczenie obowiązuje standardowo od dnia następnego.

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.

Wymagane będzie zaktualizowanie danych takich jak:
- Sekcja, wariant ubezpieczenia oraz odpowiedni rodzaj legitymacji
- Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie)
- Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) oraz jej numer
- Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (legitymacji ITIC)

 Formularze dostępne na stronie: http://www.azs.pl/legitymacje

Wysokości składek członkowskich oraz rodzaje legitymacji dostępne poniżej oraz TUTAJ


Warianty opłat dla sekcji SPORTU POWSZECHNEGO
(dot.: studenci AWF startujący w rozgrywkach uczelnianych,
sekcja lekkiej atletyki – studenci, którzy wyłącznie startują w AMPach i NIE trenują regularnie pod opieką trenerów, pozostali należą do sekcji sportu wyczynowego):
                1. Polisa STANDARD NNW (6 500,00zł) + składka członkowska – 100,00 zł
                2. Polisa KOMFORT NNW (25 000,00zł) + składka członkowska – 140,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW (65 000,00zł) + składka członkowska – 1050,00 zł

Warianty opłat dla sekcji SPORTU WYCZYNOWEGO
(w tym sekcja Masters, sekcja sportu osób z niepełnosprawnościami oraz działacze):
                1. Polisa STANDARD NNW - 6 500,00zł + składka członkowska– 210,00zł
                2. Polisa KOMFORT NNW - 25 000,00zł + składka członkowska – 255,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW - 65 000,00zł + składka członkowska – 1180,00 zł

 Rodzaje legitymacji:
- Legitymacja AZS: wszyscy członkowie AZS bez względu na wiek i status, w tym dzieci poniżej 12 roku życia,                                 seniorzy, absolwenci, działacze
- Legitymacja ISIC-AZS: studenci - bez ograniczenia wieku, uczniowie powyżej 12 roku życia
- Legitymacja ITIC-AZS: nauczyciele, wykładowcy akademiccy lub trenerzy

  Wszystkie informacje o członkostwie, legitymacjach AZS, ubezpieczeniach są dostępne na stronie www.legitymacja.azs.pl