Zajęcia dla seniora

KS AZS AWF Kraków od roku 2021 organizuje zajęcia dla seniorów.

Projekt realizowany jest w ramach programu UM "Pasja Sportowa z AZS-em", ma na celu wzmocnienie kompetencji prozdrowotnych i społecznych osób tzw. II i III wieku, poprzez całoroczne uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych o cechach treningu zdrowotnego. Zajęcia są wzbogacone o pogadanki i wykłady przedstawiające starzenie się jako naturalny proces, na który jednostka ma realny wpływ, modyfikując swój styl życia. Uczestnictwo w zajęciach jest kierowane do mieszkańców Krakowa i okolic. Aktywność fizyczna jest realizowana zgodnie z założeniami treningu zdrowotnego w wieku senioralnym poprzez zajęcia: aqua fitness, nordic walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe i smovey.

Czytaj więcej: Zajęcia dla seniora