Legitymacje AZS 2021/22 is open

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2021/2022

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu.

Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – DOPIERO PO JEJ WYKONANIU CZŁONKOSTWO JEST KOMPLETNE, a ubezpieczenie obowiązuje standardowo od dnia następnego. (w sytuacji przebiegu całej procedury 1.10 wg. umowy z ubezpieczycielem zachowana zostaje ciągłość ubezpieczenia)

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.

Wymagane będzie zaktualizowanie danych takich jak:
- Sekcja, wariant ubezpieczenia oraz odpowiedni rodzaj legitymacji
- Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie)
- Uczniowie/studenci – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) oraz jej numer
- Nauczyciele/wykładowcy/trenerzy - skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce (legitymacji ITIC)

 Formularze dostępne na stronie: http://www.azs.pl/legitymacje

Wysokości składek członkowskich oraz rodzaje legitymacji dostępne poniżej oraz TUTAJ


Warianty opłat dla sekcji SPORTU POWSZECHNEGO
(dot.: studenci AWF startujący w rozgrywkach uczelnianych,
sekcja lekkiej atletyki – studenci, którzy wyłącznie startują w AMPach i NIE trenują regularnie pod opieką trenerów, pozostali należą do sekcji sportu wyczynowego):
                1. Polisa STANDARD NNW (6 500,00zł) + składka członkowska – 100,00 zł
                2. Polisa KOMFORT NNW (25 000,00zł) + składka członkowska – 140,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW (65 000,00zł) + składka członkowska – 1050,00 zł

Warianty opłat dla sekcji SPORTU WYCZYNOWEGO
(w tym sekcja Masters, sekcja sportu osób z niepełnosprawnościami oraz działacze):
                1. Polisa STANDARD NNW - 6 500,00zł + składka członkowska– 210,00zł
                2. Polisa KOMFORT NNW - 25 000,00zł + składka członkowska – 255,00 zł
                3. Polisa SPORT NNW - 65 000,00zł + składka członkowska – 1180,00 zł

 Rodzaje legitymacji:
- Legitymacja AZS: wszyscy członkowie AZS bez względu na wiek i status, w tym dzieci poniżej 12 roku życia,                                 seniorzy, absolwenci, działacze
- Legitymacja ISIC-AZS: studenci - bez ograniczenia wieku, uczniowie powyżej 12 roku życia
- Legitymacja ITIC-AZS: nauczyciele, wykładowcy akademiccy lub trenerzy

  Wszystkie informacje o członkostwie, legitymacjach AZS, ubezpieczeniach są dostępne na stronie www.legitymacja.azs.pl

Realizacja programów is open

Klub realizuje zadanie z zakresu: "Szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego” współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Klub realizuje zadania: "Szkolenie klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego" oraz "III Runda Paralekkoaltetycznego Grand Prix Polski. III Ogólnopolski Mityng Integracyjny" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Klub realizuje zadanie Gminy Miejskiej Kraków „w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku” pod nazwą "Pasja sportowa z AZS-em" współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, więcej informacji na stronie KRK.Sport

Klub realizuje zadanie: „Organizacja zajęć sekcji sportowych” finansowane ze środków Ministerstwa Sportu na podstawie umowy nr 2020/0049/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR