Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty is open

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną, wynajmu obiektów sportowych oraz usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego (aparatura pomiaru czasu oraz obsługa aparatury) podczas 48. Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski, Kraków, 20-23.08.2020 r.

Załącznik

Pogrzeb Trenera Emila Muszyńskiego

KS AZS AWF Kraków z głębokim smutkiem informuje o śmierci Emila Muszyńskiego – cenionego trenera i przyjaciela młodzieży.

Trener E. Muszyński był związany z wieloma klubami krakowskimi – Wawelem, Cracovią, Wisłą, a ostatnie 16 lat swej pracy trenerskiej poświęcił KS AZS AWF Kraków. Szkolił zawodników kadry narodowej PZLA i wychował wiele pokoleń lekkoatletów krakowskich.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w piątek 06.03.2020 o godz. 12.20.