Legitymacje AZS 2023/24 is open

Uruchamiamy nowy system członkowski Planeta AZS na rok akademicki 2023/2024

Główna zmiana w działaniu systemu to obowiązek akceptacji wniosku o członkostwo przez Klub AZS. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji Klubu. Oznacza to, że po wypełnieniu formularza (odnawiającego lub nowego członka) zostaje on przesłany do Klubu. Po weryfikacji i jego akceptacji NA E-MAIL UŻYTKOWNIKA PRZESŁANY ZOSTAJE LINK DO PŁATNOŚCI – dopiero po jego wykonaniu członkostwo jest kompletne, a ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego. 

UWAGA! Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) LINK do odnowienia składek członkowskich.

Wymagane dokumenty, wysokości składek, opcje ubezpieczenia oraz instrukcja wyrabiania członkostwa - dostępna w zakładce "WYRÓB LEGITYMACJĘ"

Realizacja programów is open

 

Klub realizuje zadania: "Przygotowanie zawodników KS AZS AWF Kraków do reprezentowania Małopolski w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego", "IV Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. V Ogólnopolski Mityng Integracyjny" oraz "Małopolski Klub - KS AZS Kraków" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Klub realizuje zadania Gminy Miejskiej Kraków „w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku” pod nazwą "Pasja sportowa z AZS-em".

Klub realizuje zadanie "Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z AZS-em" współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków- "Zadanie realizowane ze środków miasta Krakowa" w ramach umowy nr 27/R/2024.

Klub realizuje zadanie w zakresie "Szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Klub realizuje zadanie: „Organizacja zajęć sekcji sportowych” oraz "Organizacja imprez sportowych" finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na podstawie umowy nr 2023/0123/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR z dnia 19.06.2023 oraz umowy nr 2023/0085/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR z dnia 2.05.2023.

Klub realizuje zadanie pod nazwą "Zajęcia sekcji wioślarstwa" dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000470/06/D z dnia 28.09.2023 r.

 

Michał Spieszny ponownie prezesem KS AZS AWF Kraków.

Prezesem Klubu na kolejną kadencję został wybrany Michał Spieszny, który pełni tę funkcję od 2011 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się we wtorek, 20 lutego, na obiektach AWF Kraków. Frekwencja dopisała. W zebraniu uczestniczyło 100% delegatów sekcji.

Miniona kadencja została oceniona przez delegatów pozytywnie. Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

W trakcie Zebrania nagrodzono zasłużonych dla Klubu zawodników, trenerów i działaczy.

Bezpośrednio po Walnym Zebraniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna oraz odbyło się pierwsze zebranie Zarządu, podczas którego wybrano Wiceprezesów i Dyrektora.

 

Skład Zarządu KS AZS AWF Kraków na kadencję 2024-2028:

Michał Spieszny – Prezes Zarządu

Andrzej Giza – Wiceprezes ds. sportu

Grzegorz Sudoł – Wiceprezes ds. organizacji i marketingu

Kinga Tabor - Wiceprezes ds. upowszechniania sportu

Renata Nieroda – Dyrektor

Leon Biskup – Członek Zarządu, Kamil Karwel– Członek Zarządu, Andrzej Klimek – Członek Zarządu, Sławomir Pabich – Członek Zarządu, Paweł Potoczek – Członek Zarządu, Beata Tereba-Zawrotniak – Członek Zarządu, Iwona Wójcik-Pietruszka – Członek Zarządu, Janusz Żyłka-Żebracki – Członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej KS AZS AWF Kraków na kadencję 2024-2028:

Dominik Jurasiński – Przewodniczący

Michał Filiciak – Zastępca Przewodniczącego, Barbara Brych – Sekretarz, Gabriela Dara – Członek