Historia Drukuj

Początki AZS AWF Kraków

W roku 2001 minęło 25 lat działalności akademickich klubów sportowych przy uczelniach Wychowania Fizycznego. Ćwierćwiecze działalności przyniosło wiele znaczących wyników dla reprezentantów naszego klubu, a w barwach AZS z gryfem na piersiach startowało wielu reprezentantów Polski, uczestników i medalistów mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich. Zmieniające się uwarunkowania w sferze organizacyjno - finansowej polskiego sportu, wymuszały wiele zmian strukturalnych, które decydowały i w dalszym ciągu wpływają na kondycję i obraz sportu akademickiego. Początki powstania KS AZS AWF Kraków datują się na rok 1976, kiedy to 18 października na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów kierownictwo Klubu i Władze Uczelni zaakceptowały nazwę AZS AWF Kraków, którego statut zatwierdzony został 9 listopada przez GKKFiT. I Walne Zebranie Delegatów w dniu 6 grudnia 1976 wybrało Zarząd w skład którego wchodzili: Kazimierz Toporowicz, Emil Dudziński (Wiceprezes ds. Sportowych), Jan Żurek (Wiceprezes ds. Organizacyjnych), Maciej Rek (Wiceprezes ds. Ekonomicznych), Leonia Michalus (Wiceprezes ds. Wychowawcych), Zygmunt Szewczyk (Wiceprezes ds. Sportu Szkolnego).

Historia AZS

Powstanie Akademickiego Związku Sportowego w 1908 roku było wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również sprawnie fizycznego. Zebranie młodzieży akademickiej, które odbyło się 15 maja 1909 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, postanowiło zawiązać Akademicki Związek Sportowy. Pierwszym prezesem AZS został student medycyny UJ Wacław Majewski. Okres międzywojenny w AZS to szybki rozwój sportu wyczynowego. W tym czasie powstają we wszystkich ośrodkach akademickich Kluby i tak: w 1918 r. W Warszawie, w 1919 r. Poznaniu, w 1921 r. w Wilnie i Gdańsku, w 1922 r. we Lwowie i Lublinie.

W tym czasie łączna liczba członków AZS wynosiła ok. 3000. Azetesiacy są prekursorami nowych dyscyplin sportu. Do najbardziej popularnych dyscyplin uprawianych w AZS należały: turystyka, wioślarstwo, lekka atletyka, tenis, szermierka i narciarstwo. Znakomite osiągnięcia, medale olimpijskie, sukcesy międzynarodowe zawodników wywodzących się z AZS:. Halina Konopacka /lekkoatletyka/, Roger Verey i Jerzy Ustupski /wioślarstwo/, Władysław Segda i Adam Papee /szermierka/ - to tylko niektórzy z nich. Akademicy dominują w rozgrywkach państwowych. Perspektywy dalszego rozwoju sportu akademickiego spowodowały konieczność utworzenia organizacji, koordynującej działalność wszystkich AZS. Organizacja tego rodzaju powstała na zjeździe w Warszawie w dniach 18-19 marca 1923 r. Na siedzibę Centrali Polskich AZS wybrano Warszawę a pierwszym prezesem centrali został Stefan Grodzki. Po drugiej wojnie światowej następuje odbudowanie stanu organizacyjnego i powołanie Klubów AZS we wszystkich szkołach wyższych. W latach 50 i 60-tych nadal utrzymuje się dominacja zawodników i drużyn AZS w rywalizacji krajowej, a także poważny wkład w sukcesy międzynarodowe.

W roku 1945 AZS powstał w Katowicach, Łodzi, Gliwicach, Wrocławiu i Częstochowie a siedzibą Centrali stał się Kraków. Po trzech latach Centrala została przeniesiona do Warszawy i zaczęła funkcjonować jako Zarząd Główny AZS. W kolejnych latach powojennych powstały AZS-y w następujących środowiskach akademickich: 1946 r. - Toruń, Szczecin, 1949 r. - ŚLAM-Rokitnica, AWF Warszawa, Zakopiański Oddział AZS Kraków, 1950 r.- Olsztyn, Białystok, 1955 r. - Opole, 1963 r. - Rzeszów, 1965 r. -Bydgoszcz, 1966 r. - Zielona Góra, 1968 r. - Koszalin, 1969 r. - Kielce, Płock, Radom, Siedlce, Słupsk, lata 70-te Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Cieszyn.

Pod koniec lat 60-tych zaczyna rozwijać się w AZS nurt sportu uczelnianego. Powstają różnorodne formy rozgrywek sportowych dla ogółu studentów, bardziej w wymiarze rekreacyjnym niż sportu wyczynowego. Wspólnie ze Studiami Wychowania Fizycznego i Sportu powstaje szeroki program imprez typu mistrzostw szkół wyższych, lig międzyuczelnianych i uczelnianych i zajęć rekreacyjno - sportowych. Od roku 1969 decyzją Krajowego Zjazdu AZS podstawową jednostką organizacyjną stają się kluby uczelniane AZS. W tym czasie powstają zarządy środowiskowe i międzyuczelniane kluby AZS, których głównym celem było prowadzenie sekcji wyczynowych. W roku 1974 podjęto nieudaną próbę połączenia na szczeblu centralnym i na poziomie środowisk MKS i AZS. Po kilku latach z tej koncepcji organizacyjnej się wycofano. W roku 1975 postanowiono tworzyć kluby uczelniane przy AWF-ach. Ich głównym celem był rozwój sportu wyczynowego w AZS. Akademicki Związek Sportowy na koniec 1998 roku zrzeszał ponad 43296 członków. Na terenie Polski działa ponad 200 jednostek organizacyjnych, w tym: 190 klubów uczelnianych, 8 klubów sportowych przy AWF, 20 klubów środowiskowych, 6 klubów żeglarskich i 3 kluby specjalistyczne. Kluby te prowadzą zajęcia w kilkudziesięciu dyscyplinach sportu w blisko 1700 sekcjach. Najpopularniejsze dyscypliny to siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, pływanie. Studenci uprawiają też oryginalne dyscypliny jak bojery, ringo, zapasy czy łucznictwo. Ponad 150 sekcji AZS bierze udział w rozgrywkach państwowych na poziomie I i II ligi. Największe sukcesy ostatnich lat to Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej mężczyzn (AZS Częstochowa), liczne tytuły wioślarzy (AZS AWF Gdańsk, AZS AWF Warszawa), szermierzy i judoków (AZS AWF Gdańsk, AZS AWF Warszawa, AZS WSI Opole, AZS AWF Katowice) i lekkoatletów (AZS AWF Wrocław, AZS AWF Katowice, AZS AWF Warszawa). W ostatnich kilku latach, stosując kryterium udziału w igrzyskach olimpijskich sportowcy AZS stanowią około 25% ogółu polskiej reprezentacji narodowej. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Jako stowarzyszenie apolityczne przetrwało wszelkie zmiany koniunktury. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednywaliśmy sobie uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

 

Klub realizuje zadania z zakresu: "Szkolenie i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego”, "Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uwaga

W piątki kierownik biura Pani Anastazja Gawron nie będzie dostępna dla trenerów i zawodników.

Partnerzy


© 2008-18 Klub Sportowy AZS AWF Kraków - wszelkie prawa zastrzeżone